Styrelsen

Styrelsens ledamöter 2015 – Kollektivhusföreningen Fristad

Josefine Malm (Ordförande)
Robert Brage (Vice ordförande)
Per Asklund (Kassör)
Cecilia Rosquist (Sekreterare)
Roya Saniei (Verksamhetskoordinerare)
Jonas Törnros (Verksamhetskoordinerare)
Caroline Hemou (Ledamot)
Sofia Hemou (Ersättare)