Styrelsen

Styrelsens ledamöter 2018 – Kollektivhusföreningen Fristad

Mikael Zackrisson (Ordförande)
Per Asklund (Kassör)
Johan Genberg Safont (Sekreterare)
Sofia Hemou (Ledamot)
Janet Hansson (Ledamot)
Britt-Marie Lundquist (Ersättare)
Erik Fogelberg (Ersättare)