Kalendarium för vår 2023

Januari

Torsdag 12 januari – möte med verksamhetsgrupperna

Fredag 20 januari – matlag med Matlag(ett)

Februari

Torsdag 2 februari – matlag med Blixten

Fredag 10 februari – matlag med Matlag(ett)

Torsdag 16 februrari – matlag mex Blixten

Måndag 20 februari – årsmöte med kollektivhusföreningen

Mars

Fredag 3 mars – matlag med Matlag(ett)

Torsdag 16 mars – matlag med Blixten

Fredag 24 mars – matlag med Matlag(ett)

April

Fredag 14 april – matlag med Matlag(ett)

Torsdag 20 april – matlag med Blixten

Maj

Fredag 5 maj – matlag med Matlag(ett)

Torsdag 11 maj – matlag med Blixten

Fredag 26 maj – matlag med Matlag(ett)

Juni

Torsdag 8 juni – matlag med Blixten

Fredag 16 juni – matlag med Matlag(ett)