Kalendarium för våren 2024

Matlag / Middag 18:30

22 mars
19 april
3 maj
17 maj
14 juni

Matlag Blixten 18:30

4 april

Cafe 14-16

3 april
8 maj

Pub

16 februari
15 mars
12 april

24 Maj, utepub i trädgården m grill om vädret tillåter