Nycklar till gemensamma lokaler hämtas hos respektive nyckelvärd. Nycklar lånas endast ut till boende i huset. Dessa har också ansvar över lokalen under den utlånade tiden. Efter bokning lämnas nyckeln tillbaka till nyckelvärden.

Gratisbutik

Gratisbutiken fungerar som en form av återvinningscentral. Alla hyresgäster i kollektivhuset har möjlighet att fynda begagnade kläder, prylar och möbler samt lämna in sådant som är helt och rent och som man tror att någon annan i huset kan ha nytta av. Den hyresgäst som vill hämta/lämna något i gratisbutiken får gärna det.

https://scontent-arn2-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/305316046_10159164590452075_71143685256347947_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=2hQK3I41fpYAX9NsxFD&_nc_ht=scontent-arn2-2.xx&oh=00_AfAoR-whdYmnaapjhpaa3ZYDVDC4gPCpQDu-JB6NrOcxDg&oe=63A4939D

Kontakt:

Ansvarig:
Ellen Skåneberg 17B, vån 5

Snickarrummet

Snickerimöjligheter ges i snickarrummet. För att få tillgång till nyckel skall rummet bokas på bokningslistan. Bokningen kan som högst gälla för fem dagar i följd. Maskinerna och andra verktyg får inte under några omständigheter lämna snickarrummet. Fyll i namn samt lägenhetsnummer vid bokning. Deposition lämnas då du hämtar nycklarna hos din nyckelvärd. Det är absolut förbjudet att måla i snickarrummet!

Kontakt:

Ansvarig:
Christian Gonzalez 19D

Målarrum

Här sker all målning. Det finns luftkonditionering som lämpar sig för alla målararbeten.

OBS! Målarrummet är tillfälligt stängt.

Kontakt:

Ansvarig:
Silke Schermele 17B

Nyckelvärd:
Janet Hansson 19C, vån 4

Väv- och syrummet

Välkommen till vävrummet som finns en trappa upp i stora entrén. Kom med idéer och förslag om vad du vill väva. Det finns tillgång till två vävstolar. Man kan sätta upp vävar gemensamt. Du behöver inte ha vävt tidigare. Regler finns uppsatta i vävrummet. Nyckelvärd Elsa Ågeby 21 vpl 4 eller Linda Frederiksen. Nu finns även tillgång till symaskin i Vävrummet. Knappnålar, sax, sprättkniv och tråd i kulörerna svart, vitt och grått finns.

Kontakt:

Ansvarig
Lark Davis vån 19D,

Cafeteria

Behöver du större utrymme vid fest finns det möjlighet att boka cafeterian i 17A. Där finns det möbler och porslin till förfogande. Till bokningen hör vissa regler och åtaganden. 500 kr i deposition. Städning. Följ uppsatta städinstruktioner. Allt måste återställas till sin  ursprungliga placering. Fattas det något blir du ersättningsskyldig. Hög musik tillåts inte.

https://fristadkollektivhus.se/wp-content/uploads/2022/12/image-1.png

Kontakt:

Eva Pålemar, 19D
Bokningstelefon: 076 792 33 09 (ring eller sms:a för att boka)

Gym

Gym med maskiner. Boka tid och hämta sedan nyckel hos nyckelvärden. Det finns flera lappar runt om i huset med lista på gymvärdar.

Kontakt:

Ansvarig:
Silke Schermele 17B

Bastu

Ångbastu finns också att låna.

Kontakt:

Ansvarig:
Lark Davis, 19D

Cafégruppen

Cafégruppen är en verksamhetsgrupp som anordnar
sociala grejer i cafeterian huvudsakligen. Vi i
cafégruppen ser ett behov av att göra lite mindre enkla
tillställningar som inte kräver för mycket förberedelse
och arbete för dem i gruppen men som ändå kan vara
trevligt för gemenskapen.

Kontakt:

Ansvarig:
Lark Davis, 19D

Facebookgruppen

Fristads privata facebookgrupp är en viktig digital
kommunikationskanal för huset som idag består av 87
medlemmar.

Kontakt:

Ansvarig:
Lark Davis, 19D

Nycklar till gemensamma lokaler hämtas hos respektive nyckelvärd. Nycklar lånas endast ut till boende i huset. Dessa har också ansvar över lokalen under den utlånade tiden. Efter bokning lämnas nyckeln tillbaka till nyckelvärden.

Gästlägenhet

Det finns möjlighet att hyra ett rum med kök och toalett. Det finns två bekväma sängar och två gästsängar samt ett fullt utrustat kök. Att hyra gästlägenheten kostar 150 kronor/dygn. Bokning och betalning sker i förväg och får inte vara längre än två veckor i taget. Till bokningen hör naturligtvis städning. Städanvisningar finns uppsatta i lägenheten. Övernattning får endast ske i vuxens närvaro.  Kontakta Sofia Hemou för bokning av gästlägenheten.

Info
Bokningsregler

Kontakt:

Ansvarig:
Sofia Hemou, 19A

Tvättstugor

Sex stycken tvättstugor finns till förfogande inom huset. Ordningsregler följer med bokning. Tvättstuga 1+ 2 bokas via aptustavlan utanför Tvättstuga 1 i huvudentrén. För övriga tvättstugor: Boka med bokningskolven som hör till lägenheten. Den som förlorat sin kolv kan köpa en ny på Svenska Bostäders kontor i Vällingby. Bokning på annat sätt, till exempel med papper, gäller inte. Endast en tid/tvättstuga. Respektera tiden. De som har sina lägenheter intill tvättstugor blir störda. Städa alltid efter dig. Torka av tvättmaskinerna, borsta av filtret i torktumlaren. Sopa och torka av golvet. Har du inte bokat tid och du ser att en tvättmaskin är ledig, ta då för vana att alltid fråga den som har bokat om det går bra att låna de lediga maskinerna. Det har hänt förr. Bara rena kläder ska torkas i torktumlaren!

Cykelrum

Alla boende har tillgång till cykelrum plcerade på olika ställen i huset. Här ska bara cyklar förvaras. Se till att hålla cykeln låst.

Soprum

Vanliga hushållsopor kastas i sopnedkasten ute på gården bredvid lekparken. För matavfall finns speciella låsta behållare brevid hushållssoporna. Övrigt hushållsavfall sorteras i respektive sopfack. Uppsamlingskärl finns för glas, metall, batterier, tidningspapper och kartong i soprummet. För allas trevnad ska dessa inte placeras i källare eller på annan avskild plats. Lägenhetsnyckeln passar till soprummen.

Gästlägenhet

Det finns möjlighet att hyra ett rum med kök och toalett. Det finns två bekväma sängar och två gästsängar samt ett fullt utrustat kök. Att hyra gästlägenheten kostar 150 kronor/dygn. Bokning och betalning sker i förväg och får inte vara längre än två veckor i taget. Till bokningen hör naturligtvis städning. Städanvisningar finns uppsatta i lägenheten. Övernattning får endast ske i vuxens närvaro.  Kontakta Sofia Hemou för bokning av gästlägenheten.

Info
Bokningsregler

Kontakt:

Ansvarig:
Sofia Hemou, 19A

Tvättstugor

Sex stycken tvättstugor finns till förfogande inom huset. Ordningsregler följer med bokning. Tvättstuga 1+ 2 bokas via aptustavlan utanför Tvättstuga 1 i huvudentrén. För övriga tvättstugor: Boka med bokningskolven som hör till lägenheten. Den som förlorat sin kolv kan köpa en ny på Svenska Bostäders kontor i Vällingby. Bokning på annat sätt, till exempel med papper, gäller inte. Endast en tid/tvättstuga. Respektera tiden. De som har sina lägenheter intill tvättstugor blir störda. Städa alltid efter dig. Torka av tvättmaskinerna, borsta av filtret i torktumlaren. Sopa och torka av golvet. Har du inte bokat tid och du ser att en tvättmaskin är ledig, ta då för vana att alltid fråga den som har bokat om det går bra att låna de lediga maskinerna. Det har hänt förr. Bara rena kläder ska torkas i torktumlaren!

Cykelrum

Alla boende har tillgång till cykelrum plcerade på olika ställen i huset. Här ska bara cyklar förvaras. Se till att hålla cykeln låst.

Soprum

Vanliga hushållsopor kastas i sopnedkasten ute på gården bredvid lekparken. För matavfall finns speciella låsta behållare brevid hushållssoporna. Övrigt hushållsavfall sorteras i respektive sopfack. Uppsamlingskärl finns för glas, metall, batterier, tidningspapper och kartong i soprummet. För allas trevnad ska dessa inte placeras i källare eller på annan avskild plats. Lägenhetsnyckeln passar till soprummen.

Kompost

Jord, grenar, blommor mm kan placeras i husets egna komposter. Finns i trädgården. Inga matrester får kastas här.