Styrelsen samordnar föreningens verksamhet och sköter de löpande ärenden och ansvarar för den verksamhet som husmötet inte delegerat till annan arbetsgrupp.

Mail till styrelsen: fristadstyrelsen@gmail.com.

Styrelsen består sedan årsmötet 2023 av följande personer:

  • Silke Schermele (ordförande)
  • Sofia Hemou (vice ordförande)
  • Hans Pålemar (sekreterare)
  • Tomas Andersson (kassör)
  • Susanne Lindgren (ledamot)